Het beste Vuurwerk Scherpe prijs Grootste voorraad in Almere Ruim assortiment Voor liefhebbers, door liefhebbers

Algemene voorwaarden

Vuurwerk Almere Haven:

Locatie 1                                      

De Steiger 29                               

1351 AB                                      

   

KVK: 66539609

BTW:853009466 B.01

Algemene voorwaarden

Algemeen

Vuurwerk Almere Haven wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze site verstaan te zijn Global Fireworks BV, kantoorhoudende te Almere Haven, op het adres: de Steiger 29, 1351 AB Almere. Telefoon: 06 - 400 66 832, e-mail: info@vuurwerkalmerehaven.nl

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vuurwerk Almere Haven optreedt als leverancier van producten.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Vuurwerk Almere Haven zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Vuurwerk Almere Haven en koper is tot stand gekomen op het moment dat betaling met Ideal heeft plaatsgevonden.

Prijzen

Alle prijzen in de webshop zijn in euro’s en inclusief BTW.

Orderontvangst-betaling

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Vuurwerk Almere Haven direct een e-mail met de opdrachtbevestiging, tevens afhaal- en betaalbewijs.

Betalingswijze

De online geplaatste orders dienen vooruit met IDEAL betaald te worden. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U plaatst een bestelling bij Vuurwerk Almere Haven. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Vuurwerk Almere Haven wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Zie voor meer informatie: de website van iDEAL.

Levering en Levertijden

Levering van vuurwerk vindt uitsluitend en alleen plaats aan personen van 16 jaar en ouder en volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. Bij levering kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Uw bestelling kunt u alleen afhalen op de door gekozen AFHAALDAG en dagdeel en alleen volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. U bent gehouden de gekochte goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren of Vuurwerk Almere Haven de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts gehouden Vuurwerk Almere Haven er terstond van in kennis te stellen zodra u het tegendeel blijkt.

Garantie

Vuurwerk Almere Haven garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert Vuurwerk Almere Haven dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

Aansprakelijkheid

Vuurwerk Almere Haven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

Annuleren 

Na een bestelling in de webshop geldt een periode van 14 dagen waarin de bestelling kosteloos kan worden geannuleerd. Stuur hiervoor een mail naar info@vuurwerkalmerehaven.nl. Na deze periode is de bestelling definitief. F1-artikelen en niet-vuurwerkartikelen kunnen na uitlevering aan de klant alleen binnen 14 dagen worden teruggebracht naar onze vestigingen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Op F2-vuurwerk dat uitgeleverd is aan de klant geldt geen recht van retour.

Privacy

Vuurwerk Almere Haven behandelt gegevens van de klant met zorg. Dit betekent dat Vuurwerk Almere Haven deze nooit aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij wettelijk daartoe verplicht. Vuurwerk Almere Haven zal de door klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling, betaling en de communicatie met de klant en om de klant te informeren omtrent de ontwikkelingen op site van vuurwerkalmerehaven.nl. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kanschriftelijk ingediend worden, of via info@vuurwerkalmerehaven.nl

Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst, neemt u dan contact op met Vuurwerk Almere Haven. Wij zullen trachten tot een oplossing te komen. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Vuurwerk Almere Haven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.